باید ها و نباید های ایمپلنت یا کاشت دندان

  باید ها و نباید های ایمپلنت یا کاشت دندان نگهداری ایمپلنت کاشت دندان فواید کاشت دندان عوارض ایمپلنت افرادی می توانند کاندید کاشت دندان شوند که استخوان فک آنها تحلیل نرفته باشد. البته در افرادی که استخوان فک انها از بین رفته است و یا بافت نرمی ندارد، با کمک جراحی اصلاحی شرایطی را

Read more